Invulling woonvoorkeuren

en werken aan "community"

Wie willen hier nu echt wonen en hoe? Dat is uiteindelijk de belangrijkste vraag in deze laatste fase van het Woonwaarde-model. Tijdens bijeenkomsten met geïnteresseerden uit de tweede stap, wordt de concrete invulling van uw locatie verder verdiept. Met behulp van voorbeelden wordt geïnventariseerd welke waarde de verschillende doelgroepen hechten aan onder andere de verschillende kenmerken van de nieuwe woning, de woonomgeving en welke prijs men hier eigenlijk voor wil betalen. Naast concrete leads, zorgt deze aanpak voor ontmoetingen. Ontmoetingen met toekomstige bewoners, waardoor in deze fase reeds een community ontstaat. Een nieuwe woonwijk die samen met alle bewoners wordt gemaakt. Betrokkenheid die straks zorgt voor een goede onderlinge verstandhouding en samenhang in deze nieuwe woonwijk. Het Woonwaarde-model begint bij de wensen van uw toekomstige bewoners, wat resulteert in een duurzame invulling op maat!

<

>

Stap 3