Juiste positionering en

inventarisatie woonwensen

Welke wensen zijn er bij de verschillende doelgroepen ten aanzien van hun nieuwe woning én woonomgeving? Binnen de eerste kaders en vastgestelde kansrijke doelgroep(en) wordt uw locatie met een onderscheidende marketing/ommunicatiestrategie gepositioneerd. Via verschillende communicatiekanalen en –middelen (passend bij uw project) worden potentiële bewoners benaderd en bereikt om relevante marktkennis in te winnen. Naast deze communicatie van de ‘woonbeleving’, worden de geïnteresseerden opgeroepen mee te denken over uw woonlocatie. Via een vragenlijst, die op maat voor uw locatie wordt ontwikkeld, vragen wij naar de wensen ten aanzien van de woning én de woonomgeving: ‘Waar willen mensen wonen en vooral hoe?’ Het resultaat biedt u optimaal inzicht om per doelgroepen woningen te ontwikkeling die beter aansluiten op hun specifieke wensen, om een buurt met samenhang te ontwikkelen, om een project te realiseren waarbij kopers zich van het begin tot het eind betrokken voelen. Kortom, inzicht om te komen tot een duurzame toekomstbestendige woonlocatie.

<

>

Stap 2