Stap 1

Lokale scan:

hoe werkt de woningmarkt

Welke doelgroep(en) is/zijn kansrijk? Dat is de eerste vraag. Door het in kaart brengen van recente verhuisbewegingen, de demografie in uw gemeente en de directe omgeving, verhuur- en verkoopcijfers,  regionale nieuwbouw-ontwikkelingen, een analyse van de locatie en de directe omgeving en enkele gesprekken met sleutelfiguren op woningmarktgebied maken wij een eerste analyse van de concurrentiepositie van de locatie en kansrijke doelgroepen: Wie wil momenteel verhuizen en waarom? Zouden ze op uw (her)ontwikkel-locatie willen wonen? Op deze manier bieden wij de eerste kaders om gericht de volgende stappen te kunnen zetten.

>

<